Öz seçdiyiniz sözlər əsasında dərs: bütün simvollar

Diaktrik işarələr necə yıgılır (Portuqal)
Aşkar olunmuş səhvlər: Alt-kod işləmir. Internet Explorer-də Alt Gr düymələri ılə qoşulduqda, diaktrik qoşulmur

Internet Explorer dərsləri üçün redaktor, Alt-kod işləyir

1. Məşqə başlamaq üçün mətni daxil edin (paste)

     

2. Mətnin yoxlanılmasının nəticəsi

(Mətn yüklənməyib)